poleć stronę

Praca

Nasza Firma zapewnia swoim pracownikom jasne reguły awansu i rozwoju zawodowego. Kandydatom oferujemy możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz pracę, dzięki której będą mieli wpływ na rozwój całej firmy.

Cały proces rekrutacji został przygotowany z myślą o zbudowaniu zespołu specjalistów.

Rekrutacja wewnętrzna

W przypadku pojawienia się potrzeby zatrudnienia nowej osoby, w pierwszej kolejności sprawdzamy predyspozycje pracowników już zatrudnionych. Rekrutacja wewnętrzna daje szanse pracownikowi na rozwój zawodowy oraz na wykorzystanie doświadczenia, które już posiada. Pracownik znający organizację, łatwiej niż osoby spoza firmy, wdraża się w nowe obowiązki. Awanse i przeniesienia sprzyjają budowaniu więzi z firmą i integracji z innymi pracownikami.

Baza kandydatów
Jeżeli wśród naszych pracowników nie ma osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, odnosimy się do prowadzonej bazy kandydatów. Baza ta składa się z dokumentów, które otrzymujemy w odpowiedzi na zamieszczane przez nas ogłoszenia rekrutacyjne oraz z ofert napływających w ciągu roku, niezależnie od prowadzonych rekrutacji.

Ogłoszenie
Dopiero po wykorzystaniu dwóch wcześniejszych alternatyw zamieszczamy ogłoszenie. Najczęściej na popularnych portalach internetowych oraz w lokalnych gazetach. Dokumenty, które są nam niezbędne w procesie rekrutacji to list motywacyjny i życiorys (CV).

Rozmowa kwalifikacyjna
Wybranych kandydatów zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy przeprowadzane są przez Specjalistów/ Liderów Grup/ Dyrektorów poszczególnych pionów, w których będzie pracował kandydat.

Sprawdzenie predyspozycji zawodowych
W trakcie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci mogą być sprawdzeni pod względem predyspozycji zawodowych . Weryfikujemy również referencje kandydatów, na podstawie przedstawianych przez nich rekomendacji.

Decyzja
Decyzję o zatrudnieniu podejmują wspólnie, bezpośredni przełożony oraz dyrektor pionu, w którym będzie pracował kandydat.

Osoby, które nie przeszły pozytywnie ostatniego etapu procesu rekrutacji, są o tym fakcie informowane.

made by desnet

© Office System 2011 | sekretariat@office-system.com.pl