Breaking News
 |  | 

Finanse i biznes

Finansowanie działań społecznych

img-responsive

Wyzwania finansowania działań społecznych

Finansowanie działań społecznych to temat, który zyskał na znaczeniu w ciągu ostatnich kilku lat. Wraz ze wzrostem potrzeb społecznych w dziedzinie edukacji, kultury, zdrowia, czy aktywizacji zawodowej, rośnie również zapotrzebowanie na środki finansowe. Jak radzą sobie z tym wyzwaniem organizacje pozarządowe, samorządy i fundacje? Jakie są wyzwania związane z pozyskiwaniem środków na działania społeczne?

1. Dostępne źródła finansowania

Organizacje społeczne mogą korzystać z różnych źródeł finansowania. Można wyróżnić trzy podstawowe źródła: publiczne, prywatne i pozyskiwane ze środków Unii Europejskiej. Wśród źródeł publicznych znajdują się środki przyznawane przez samożądowe jednostki terytorialne, rządy państwowe lub komisje rządowe. Prywatne źródła finansowania obejmują m.in. fundacje, organizacje korporacyjne, osoby prywatne lub pożyczki bankowe. Środki pozyskiwane ze środków Unii Europejskiej to np. programy realizowane w ramach Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Regionalnego.

1. Wyzwania związane z pozyskiwaniem środków finansowych

Pierwszym i najważniejszym wyzwaniem jest pozyskanie środków na działania społeczne. Organizacje społeczne, ze względu na swój charakter, często działają na zasadzie wolontariatu, co oznacza, że nie posiadają środków na opłacenie pracowników czy zakup niezbędnego sprzętu. Wymaga to od nich stałego poszukiwania źródeł finansowania oraz planowanie działań na przyszłość. Oprócz tego, organizacje muszą mieć odpowiednią wiedzę i kompetencje, aby pozyskiwać środki z różnych źródeł.

1. Kluczowe czynniki wpływające na pozyskiwanie środków finansowych

Ważnym czynnikiem wpływającym na pozyskiwanie środków finansowych jest realizacja celów organizacji społecznych. Im lepiej organizacja radzi sobie z realizacją swoich zadań, tym większe szanse ma na pozyskanie grantów czy innych środków finansowych. Innym czynnikiem jest skuteczna komunikacja z potencjalnymi darczyńcami oraz zapewnienie im transparentności i wiarygodności. Odpowiednie planowanie projektów, dobrze napisane wnioski grantowe oraz skuteczna promocja działalności społecznej to kluczowe czynniki wpływające na pozyskiwanie środków finansowych.

1. Innowacyjne modele finansowania działań społecznych

Aby zwiększyć szanse na pozyskiwanie środków finansowych, organizacje pozarządowe często korzystają z innowacyjnych modeli finansowania działań społecznych. Wśród takich modeli można wyróżnić m.in. crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, rodzący się trend impact investing, czyli inwestycje mające na celu nie tylko zysk finansowy, ale również pozytywny wpływ na otoczenie, czy social franchising, czyli model biznesowy zaczerpnięty z sektora komercyjnego, polegający na powielaniu sprawdzonych modeli działania organizacji społecznych.

1. Podsumowanie

Finansowanie działań społecznych to wyzwanie, z którym borykają się organizacje pozarządowe, samorządy oraz fundacje. Znalezienie odpowiedniego źródła finansowania, skuteczna komunikacja z darczyńcami oraz wiedza i kompetencje pozyskiwania środków to kluczowe kwestie związane z finansowaniem projektów społecznych. Jednakże, dzięki stosowaniu innowacyjnych modeli finansowania, organizacje społeczne mogą zwiększyć swoje szanse na pozyskanie środków i realizację swoich celów.

Artykuł powstał przy współpracy z hsec.pl

finansowanie-dzialan-spolecznych

ABOUT THE AUTHOR