Breaking News
 |  | 

Finanse i biznes

Finansowanie przedsięwzięć społecznych

img-responsive

Zakładanie przedsięwzięć społecznych w dzisiejszych czasach nadzwyczaj się rozwinęło. W coraz większym stopniu koncentrujemy się na dążeniu do zaspokojenia potrzeb społecznych, kłopotów ekologicznych i innych niedostatków, jakie bezpośrednio wpływają na cele ogółu. Niestety, pomysłodawcy ale też i osoby posiadające w sobie dużo energii, które chcą coś zmienić w świecie, częstokroć spotykają się z problemem finansowania tego typu projektów. Czy istnieją sposoby na uzyskanie środków pieniężnych na przedsięwzięcia społeczne? Jakimi narzędziami dysponujemy? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

Opierać finansowanie na dotacjach
Dotacje pozwalają na uzyskanie sporej kwoty pieniędzy na finansowanie projektów społecznych. W Polsce działa wiele organizacji, które udzielają dotacji, np.: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundacja BGK, Fundacja PZU, Fundacja EY, a także Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wiele organizacji składa wnioski o dotacje do różnych programów unijnych lub krajowych, które są przeznaczone na cele dobroczynne. Ważne jest, aby przygotować kompletny biznesplan, który przedstawia cele projektu, koszty związane z realizacją i sposoby osiągnięcia ostatecznego rezultatu. Często dotacje są przyznawane na projekty, które w ramach realizacji, odniosą jakiś poziom autonomiczności lub będą kontynuowane po zakończeniu określonego właśnie projektu.

Crowdfunding
To niezwykle popularna metoda zdobywania funduszy na poziomie ogólnoświatowym. Crowdfunding to forma mikro-finansowania, polegająca na pozyskiwaniu środków na małe projekty przez zbieranie drobnych kwot od grupy społeczności zainteresowanych. Pieniądze są zbierane poprzez platformy crowdfundingowe, a ludzie, którzy je zgłaszają, dostają w zamian pewne korzyści związane z projektem, na przykład produkt lub doświadczenie związane z realizacją. Crowdfunding to nie tylko dobry sposób na pozyskanie funduszy, lecz również na promocję społeczności i projektu.

Akceleratory społeczne
Akceleratory to różnego rodzaju programy, które oferują wsparcie rzeczowe i merytoryczne dla projektów społecznych. Pozwalają one na rozwój projektu, a także pomagają go wypromować i przygotować do uzyskania finansowania. W ramach akceleratorów przedsięwzięcia są szkoleni przez specjalistów i mentorów, którzy pomagają im nad prostowania niedoskonałości, pracują nad dobrze przygotowaną strategię i wskazują kierunki rozwoju.

Pożyczki społecznościowe
Pożyczki społecznościowe to sposób na uzyskanie środków pieniężnych na przedsięwzięcie społeczne, który polega na pożyczaniu pieniędzy od ludzi. Ludzie spoza projektu wnioskują o pożyczki w celu sfinansowania projektu, a zwrot pieniędzy następuje z odsetkami lub korzyściami z realizacji projektu. Pożyczki społecznościowe oferują szereg korzyści w dostęp do finansowania projektów społecznych, zwykle mają niskie oprocentowanie i niskie koszty pożyczki w porównaniu do klasycznych kredytów bankowych.

Opracuj konkretny plan finansowania
Wszystkie ww. metody finansowania społecznościowego opierają się na dobrym przygotowanym biznesplanie i przemyślanej strategii. Zanim skupisz się na przyciąganiu funduszy, warto zaplanować cele, które chcesz osiągnąć w ramach realizacji projektu, wyliczyć koszty i potencjalny zysk oraz przemyśleć, jakie korzyści chcesz zaproponować potencjalnym partnerom, którzy będą gotowi wesprzeć twój projekt finansowo. W ten sposób unikniesz problemów w trakcie realizacji projektu i zwiększysz szanse na uzyskanie finansowania z pożyczek, dotacji, crowdfundingu lub akceleratorów.

Artykuł powstał przy współpracy z microaqua.pl

finansowanie-przedsiewziec-spolecznych

ABOUT THE AUTHOR