Breaking News
 |  | 

Finanse i biznes

Etyczne aspekty inwestowania

img-responsive

Inwestowanie to jedno z najważniejszych działań w gospodarce. Pozwala ludziom i firmom na pomnażanie swojego majątku, co z kolei przyczynia się do rozwoju rynku. Jednakże nie sposób pominąć kwestii etyki w inwestowaniu. Inwestycje, które pomijają pretensje etyczne, są nie tylko szkodliwe dla społeczeństwa, ale również dla inwestorów. Dlatego artykuł ten porusza kwestię etycznych aspektów inwestowania.

1. Co to są etyczne inwestycje?
Etyczne inwestycje są inwestycjami w przedsięwzięcia, które przyczyniają się do pozytywnych zmian w społeczeństwie, środowisku naturalnym i gospodarce. Inwestycje te są w pełni transparentne i wykluczają przestępstwa, kwestie moralne i etyczne oraz nieetyczne działania.

1. Zalety inwestowania etycznego

Inwestycje etyczne pomagają inwestorom w innych ważnych obszarach, takich jak:
– lepszy zwrot z inwestycji – wiele firm o bardziej etycznym charakterze osiąga lepsze wyniki, dzięki czemu inwestycje w nie dają wyższy zwrot z inwestycji,
– możliwość dokonywania pozytywnych zmian w świecie – inwestorzy etyczni chcąc wpłynąć na świat w pozytywny sposób angażują się w projekty, które przyczyniają się do poprawy stanu społeczeństwa czy środowiska naturalnego,
– możliwość doboru inwestycji pod konkretne wartości – inwestorzy etyczni mogą dobrać swoje inwestycje według swoich wartości i upodobań, co pozwala na kreowanie portfela inwestycyjnego według indywidualnych potrzeb.

1. Dlaczego należy inwestować etycznie?

Inwestowanie etyczne jest ważne dla wielu powodów, takich jak:
– ochrona przed ryzykiem inwestycyjnym – korzystanie z informacji etycznych uzyskanych przez analizę ryzyka może pomóc inwestorom odrzucić nieetyczne firmy, co z kolei zmniejsza ryzyko inwestycyjne,
– wpływanie na przedsiębiorstwa – inwestycje etyczne umożliwiają inwestorom wpływanie na działania przedsiębiorstw, w których inwestują, co z kolei może prowadzić do poprawy etyki biznesu,
– dbanie o ochronę środowiska naturalnego – inwestycje etyczne w przedsięwzięcia przyjazne środowisku naturalnemu dają inwestorom możliwość wprowadzenia zmian na korzyść przyrody,
– pozytywny wizerunek – inwestycje etyczne pomagają inwestorom kształtować pozytywny wizerunek, co jest ważne w dzisiejszych czasach, w których konsumenci coraz bardziej zwracają uwagę na etykę w biznesie.

1. Jakie są zasady inwestowania etycznego?
Inwestowanie etyczne jest podobne do inwestowania tradycyjnego, ale wymaga, aby inwestorzy stosowali się do kilku dodatkowych zasad. Są to między innymi:
– Szukanie firm z pozytywnym wpływem społecznym i biznesowym,
– Unikanie inwestycji w przemysł tytoniowy, broń i nieetyczne praktyki biznesowe,
– Wykonywanie badań i analizowanie przedsiębiorstw przed podjęciem inwestycji.

1. Podsumowanie
Inwestowanie etyczne to pozytywny trend, który przynosi korzyści zarówno inwestorom, jak i całemu społeczeństwu. Szukanie firm, które cenią etykę i przyczyniają się do pozytywnych zmian w różnych dziedzinach, jest idealną okazją dla inwestorów do kreowania pozytywnego wpływu w biznesie.

Artykuł powstał przy współpracy z studioart18.pl

etyczne-aspekty-inwestowania

ABOUT THE AUTHOR