Breaking News
 |  | 

Finanse i biznes

Zarządzanie wartością firmy

img-responsive

Wartość firmy – czym jest i dlaczego jest ważna?

Wartość firmy to wskaźnik określający, ile jest w stanie ona warte na rynku. Wartość firmy składa się z wielu elementów, takich jak zysk netto, przychód, koszty, nieruchomości, marka, kadra, etc. Jednym z najważniejszych elementów wartości firmy jest jej reputacja na rynku – im wyższa i mocniejsza, tym więcej firmy może osiągnąć zysków w dłuższym czasie.

1. Poznanie wartości własnej firmy

Jak poznać wartość firmy? Istnieją dwie metody:
– bezpośrednia metoda szacowania wartości firmy – wynika z prostej zasady, że wartość firmy jest równa sumie wartości jej aktywów i negatywnego wpływu pasywów,
– metoda dochodowa – polega ona na wyznaczeniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę.

1. Jak wzmacniać wartość firmy?

Po poznaniu wartości firmy, warto zastanowić jak ją wzmacniać. Kluczowe zagadnienie to rozwijanie własnych strategii, które będą zgodne z realizacją celów firmy. Warto przyjrzeć się kilku podstawowym kwestiom:
– KIERUNKI ROZWOJU FIRMY – czy naszym celem jest rozwój produktu, rozwijanie sieci dystrybucji, czy może akwizycja?
– OPARCIE BIZNESU NA TECHNOLOGII – rozwijajmy własne oprogramowanie, stosujmy najnowsze technologie, idźmy z duchem czasu.
– INWESTYCJE W MARKETING – warto zadbać o reklamę, profil naszej firmy w mediach społecznościowych, bądź w miejscach, gdzie trafiają nasi klienci.
– DBAŁOŚĆ O KADRY – warto zatrudniać najlepszych, którzy odwzajemnią się swoim profesjonalizmem i kreatywnością.
– RYNKI ZAGRAŻAJĄCE – analizując otoczenie biznesowe, warto zwrócić uwagę na konkurencję i zagrożenia płynące z rynków zewnętrznych.

1. Instrumenty zarządzania wartością firmy

Mając już wiedzę na temat wartości firmy oraz sposobów jej wzmacniania, warto poznać narzędzia służące do tego celu. Oto kilka propozycji:
– BUDOWANIE DOSTĘPNOŚCI MARKI – reklama internetowa, social media, kampanie reklamowe, kreatywność.
– PROAKTYWNE SZUKANIE KOJENNYCH STRATEGII – dokonywanie analiz, badanie rynku, dzięki temu będziemy w stanie reagować na sytuacje rynkowe i wprowadzać skuteczne zmiany.
– RENTABILIZACJA ROZWIĄZAŃ INWESTYCYJNYCH – analiza efektywności podejmowanych inwestycji, umożliwi szybkie podejmowanie działań w celu wykorzystania tego, co jest możliwe.
– KONCENTRACJA NA PRACOWNIKACH – twórzmy przyjazne i potrzebne dla nich warunki pracy, dbajmy o ich rozwój, a wtedy będą nam pomagać w osiąganiu sukcesów.
– PRAWDZIWA LIDERSKOŚĆ – skoncentrujmy się na rozwijaniu prawdziwie przywódczych cech, takich jak: Lojalność, wyrozumiałość, empatia, przewidywanie.

1. Zarządzanie wartością firmy a strategia

Warto zdać sobie sprawę z faktu, że zarządzanie wartością firmy jest bezpośrednio związane z realizacją strategii. Zarządzając wartością firmy, mamy szansę efektywniej kontrolować działania oraz podejmować decyzje sprzyjające naszej organizacji.

1. Podsumowanie

Zarządzanie wartością firmy to proces, który powinien być jednym z najważniejszych celów każdej organizacji. To on odpowiada za to, jak postrzega naszą firmę, na ile jesteśmy wartościowi. Im bardziej skomplikowany rynek, tym większa potrzeba skondensowanej wiedzy i prostych strategii pozwalających na skuteczne zarządzanie kapitałem. Warto zdać sobie sprawę, że bardzo często wartość firmy może być dostosowana do przyszłych potrzeb lub inwestycji, toteż regularne analizy wartości firmy, to kluczowe narzędzie do podejmowania właściwych decyzji.

Artykuł powstał przy współpracy z snaphub.pl

zarzadzanie-wartoscia-firmy

ABOUT THE AUTHOR