Breaking News
 |  | 

Finanse i biznes

Rola przedsiębiorczości społecznej w rozwoju lokalnym

img-responsive

Współczesna przedsiębiorczość odgrywa ogromną rolę w rozwoju lokalnym, ponieważ poprzez działalność gospodarczą przyczynia się do wzrostu prosperujących społeczności. Jednym z rodzajów przedsiębiorczości, która zachęca do tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju lokalnego, jest przedsiębiorczość społeczna.

1. Co to jest przedsiębiorczość społeczna?
Przedsiębiorczość społeczna to rodzaj działalności gospodarczej, którego podmiotami są organizacje pozarządowe (NGO), spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia czy samorządy, które wprowadzają zmiany w społeczności lokalnej poprzez podejmowanie działań biznesowych w oparciu o wartości i cele społeczne. Przedsiębiorczość społeczna dąży do osiągnięcia zysku, lecz przede wszystkim skupia się na realizacji celów społecznych oraz ekologicznych.

1. Zastosowania przedsiębiorczości społecznej w rozwoju lokalnym
Przedsiębiorczość społeczna przyczynia się do zwiększenia okazji zatrudnienia, poprawy jakości życia lokalnej społeczności, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a także mobilizuje do aktywności społecznej i wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego. Poniżej przedstawiamy kilka zastosowań przedsiębiorczości społecznej w rozwoju lokalnym:
– Tworzenie nowych miejsc pracy w oparciu o szerokie potrzeby społeczne – przeciwdziałanie bezrobociu,
– Budowanie wartości społecznych i kultury obywatelskiej – wspieranie inicjatyw obywatelskich,
– Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów lokalnych – wspieranie lokalnej produkcji i konsumpcji,
– Mobilizacja do aktywności społecznej – prowadzenie działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych itp.,
– Rozwój usług społecznych – przykładowe działania to wynajem lokali społecznych, animacja lokalna, wsparcie osób starszych lub w trudnej sytuacji.

1. Wpływ przedsiębiorczości społecznej na rozwój lokalny
Przedsiębiorczość społeczna jest kluczowym elementem rozwoju społecznego i gospodarczego. Dzięki temu, że działa na rzecz społeczności lokalnej, skutecznie pomaga w rozwoju lokalnym. Przedsiębiorczość społeczna wpływa na rozwój lokalny na wiele sposobów, m.in.:
– Zwiększa konkurencję na rynku, co korzystnie wpływa na obniżanie cen oraz poprawę jakości produktów i usług,
– Pobudza do innowacyjności i kreatywności podmiotów przedsiębiorczości społecznej,
– Wprowadza do gospodarki lokalnej nowe wartości i cele, które przyczyniają się do zwiększenia integracji społecznej i kulturowej,
– Kreuje nowe miejsca pracy, co skutecznie przeciwdziała bezrobociu na terenie danej społeczności.

1. Przykłady przedsiębiorczości społecznej w Polsce
Obecnie w Polsce istnieje wiele organizacji, które realizują przedsiębiorczość społeczną, a wymienić można ich naprawdę wiele. Poniżej wymieniamy kilka przykładów bardzo dobrych inicjatyw:
– Polska Sieć Banków Środków Trwałych – organizacja specjalizująca się w wykorzystaniu środków trwałych w działalności biznesowej i rozwoju,
– SEKOCENBUD – jedna z największych spółdzielni budowlanych w kraju, działająca od kilkudziesięciu lat na rynku i specjalizująca się w budowie mieszkaniowej,
– Fundacja Rozwoju Wsi i Rolnictwa – organizacja, która od dziesięcioleci prowadzi działania na rzecz rozwoju społeczności wiejskich,
– Muzyka dla Ciebie – firma, która od wielu lat specjalizuje się w tworzeniu muzyki pełnej pozytywnej enegrii, a jednocześnie wspiera wiele inicjatyw społecznych.

1. Wnioski końcowe
Przedsiębiorczość społeczna odgrywa obecnie istotną rolę w rozwoju społecznym i gospodarczym. Organizacje przedsiębiorczości społecznej wprowadzają innowacje, tworzą nowe miejsca pracy i wnoszą pozytywne wartości do gospodarki i kultury danego regionu. Warto zwrócić szczególną uwagę na rozwijające się w Polsce inicjatywy przedsiębiorczości społecznej, ponieważ wnoszą one do nowych miejsc wartości, które przyczyniają się do zwiększenia integracji i kształtowania pozytywnych relacji między ludźmi. Przedsiębiorczość społeczna jest kluczowym elementem rozwoju lokalnego, ponieważ pośrednio wpływa na poprawę jakości życia oraz podniesienie dobrobytu społeczności.

Artykuł powstał przy współpracy z www.polskie-kwatery.pl

rola-przedsiebiorczosci-spolecznej-w-rozwoju-lokalnym

ABOUT THE AUTHOR