Breaking News
 |  | 

Finanse i biznes

Wyjaśnienie, czym jest storytelling

img-responsive

Każde pojęcie, jakie funkcjonuje, ma swoje wyjaśnienie. Tak samo jest z pojęciami występującymi w marketingu. Dotyczy to również metod, po jakie w działaniu marketingowym się sięga. Jaka jest definicja storytellingu? Nie taka jednoznaczna, jednak kieruje w stronę, z której warto zacząć działać z tym narzędziem marketingowym.

Co to jest?

Każde zjawisko, jakie występuje w naturze, ma swoje wyjaśnienie, znaczenie. To samo jest w tym przypadku, jednak definicja storytellingu nie jest jedna. Te, które można znaleźć, oddają jednak w pełni ideę tego zagadnienia.

Storytelling to tworzenie oryginalnej opowieści powiązanej ze światem marki, budowanie szerszego kontekstu i konstruowanie spójnej historii o marce i jej produkcie lub produktach. Można go również przedstawić jako wykorzystanie opowieści dla promocji marki i produktów, gdzie to opowieść powinna składać się z faktów, które są połączone w logiczną całość i budują zajmującą, uporządkowaną historię.

Istnieje jednak jedna prosta definicja, którą podaje National Storytelling Network, a brzmi ona: storytelling to interaktywna sztuka opowiadania historii, która polega na użyciu słów i działań w celu ujawnienia elementów i obrazów tworzących opowieść przy jednoczesnym pobudzeniu wyobraźni słuchacza.

Jak wykorzystać?

Za storytellingiem idzie opowiedzenie historii, która dotrze do słuchacza, dotknie jego wrażliwości i pozwoli nawiązać z nim relację. Co zrobić, by był skuteczny i spełni swoją rolę? Przede wszystkim opowiedziana opowieść musi być interaktywna – czyli połączyć opowiadacza i słuchaczy, a także sprzyjać zaangażowaniu.

Storytelling to opowieść, więc operowanie słowem – niezależnie od tego, czy będzie ono pisane, mówione, śpiewane czy nawet migane. Słowa używane w historii powinny mieć moc zapaść w pamięci słuchacza na dłuższy czas.

Włączając do opowiadanej historii także niewerbalne formy komunikacji, jak gesty, ruch oraz wokalizację głosu, ubarwi się ją, przez co zostanie jeszcze lepiej zapamiętana, a to może przynieść oczekiwane korzyści w przyszłości.

 

wyjasnienie-czym-jest-storytelling

ABOUT THE AUTHOR