Breaking News
 |  | 

Biznes

Doradca finansowy dla spółdzielni

img-responsive

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni jest bardzo popularne, ponieważ taki podmiot ponosi ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania. Co do zasady członkowie spółdzielni jej nie ponoszą. Konieczne jest jednak wyposażenie osoby prawnej w środki obrotowe. Często wniesione wkłady są niewystarczające, aby prowadzić działalność z dużym rozmachem. W takiej sytuacji zaleca się zaciągnięcie kredytu, dzięki któremu możliwe będzie zapewnienie trwałych aktywów obrotowych. Doradca finansowy to podmiot fachowy, który zajmuje się udzielaniem rzetelnych porad na temat instrumentów obligacyjnych, które cieszą się największą popularnością w obrocie. Przede wszystkim wskazany zostanie produkt, który jest najbardziej korzystny dla danego klienta. Zostaną wzięte pod uwagę wszelkie okoliczności, które mogą wpływać na wybór okresu kredytowania bądź innych parametrów zobowiązania. Spółdzielnia będzie mogła wyposażyć się w majątek trwały, który będzie jej służył latami i przynosił wymierny zysk.

doradca-finansowy-dla-spoldzielni-2

ABOUT THE AUTHOR