Breaking News
 |  | 

Biznes

Handel międzynarodowy

img-responsive

Handel międzynarodowy, przez pojęcie „h.m.” rozumie się łączną wielkość eksportu i importu poszczególnych krajów świata. Można mówić o h.m. ogółem, tj. łącznie o wszystkich towarach, a także o h.m. w dziedzinie poszczególnych grup towarowych i towarów. Rozróżnia się więc h.m. towarami przemysłowymi, surowcami, artykułami rolno-spożywczym: itp. uwagę kierunki geograficzne tego handlu, tj. przepływy towarów między głównymi krajami i grupami krajów świata. Różnica między h.m. a handlem zagranicznym wynika jedynie z odmiennej płaszczyzny, z jakiej operacje handlowe są rozpatrywane. O wielkości i kierunkach h.m. informuje statystyka sporządzana m. in. przez międzynarodowe organizacje gospodarcze.

handel-miedzynarodowy

ABOUT THE AUTHOR