Breaking News
 |  | 

Biznes

Finanse przedsiębiorstw socjalistycznych

img-responsive

Finanse przedsiębiorstw socjalistycznych obejmują gromadzenie środków pieniężnych przede wszystkim ze sprzedaży wytworzonych towarów i usług, a także ze sprzedaży towarów obcej produkcji. Uzupełniającym źródłem pieniężnych dochodów przedsiębiorstw są kredyty bankowe, pożyczki i dotacje z funduszy zjednoczeń oraz dotacje budżetowe. Te uzupełniające dochody pieniężne służą przedsiębiorstwom na pokrycie tych wydatków, które są uznane za gospodarczo uzasadnione, a jednocześnie nie mieszczą się w ich własnych dochodach. Głównymi kierunkami wydatków pieniężnych przedsiębiorstw są; zakup od innych jednostek środków produkcji do dalszego przetwarzania lub towarów do dalszej odprzedaży, wypłata wynagrodzeń pracownikom, rozliczenia ze zjednoczeniami, podatkowe i niepodatkowe rozliczenia z budżetem państwa i innymi instytucjami finansowymi (np. z Państwowym Zakładem Ubezpieczeń), wreszcie rozliczenia z bankami z tytułu spłaty kredytów i z tytułu ich oprocentowania. Wewnątrz finansów przedsiębiorstw socjalistycznych wyróżnia się mniejsze ich grupy podmiotowe, np. wg form własności (finanse przedsiębiorstw państwowych i finanse przedsiębiorstw spółdzielczych) oraz wg gałęzi gospodarki narodowej (finanse przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, budowlanych, transportowych itd.). W każdej z tych mniejszych grup występują pewne swoiste dla danej grupy cechy pieniężnych dochodów i wydatków.

finanse-przedsiebiorstw-socjalistycznych

ABOUT THE AUTHOR