Breaking News
 |  | 

Biznes

Budżet państwa w finansach socjalistycznych

img-responsive

Budżet państwa obejmuje gromadzenie środków pieniężnych na zasadzie bezzwrotności i na zasadzie zwrotności od jednostek gospodarki uspołecznionej, od gospodarki nieuspołecznionej i od ludności oraz — niekiedy — z zagranicy najczęściej w postaci pożyczkowej. Nagromadzone w ten sposób środki są wykorzystywane na finansowanie dalszego rozwoju gospodarki narodowej, usługi socjalno-kulturalne dla ludności (służba zdrowia, opieka społeczna, szkolnictwo, kultura, nauka itd.), obronę narodową, utrzymanie administracji państwowej i wymiaru sprawiedliwości oraz obsługę długów państwowych wewnętrznych i zagranicznych. Budżet państwa w Polsce Ludowej obejmuje budżet centralny, służący finansowaniu zadań najwyższego organu władzy państwowej (sejmu) i centralnych organów administracji państwowej (ministerstw i centralnych urzędów), oraz budżety terenowe, służące finansowaniu zadań terenowych organów władzy państwowej (rad narodowych różnych szczebli) i terenowych organów administracji państwowej (prezydiów rad narodowych i ich wydziałów). Dochody budżetowe są gromadzone głównie w formie bezzwrotnej i nieodpłatnej (podatki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych itd.). Zwrotny charakter mają takie dochody budżetowe, jak pożyczki zaciągane przez państwo oraz lokaty (np. PZU lokuje w budżecie państwa fundusze rezerwowe). Dochody budżetowe powiązane z odpłatnością na rzecz osób, które wnoszą wpłaty do budżetu, mają miejsce najczęściej w przypadku świadczenia usług przez instytucje państwowe (np. częściowa odpłatność za korzystanie z leczenia, z przedszkoli). Wydatkowanie środków budżetowych odbywa się w zasadzie w formie bezzwrotnej.

budzet-panstwa-w-finansach-socjalistycznych

ABOUT THE AUTHOR