Breaking News
 |  | 

Biznes

Pool

img-responsive

Pool, w kapitalizmie — luźne, najczęściej doraźne, porozumienie przedsiębiorców, dotyczące celów specjalnych, np. uregulowania cen, rynków zbytu; może oznaczać także wspólny fundusz przeznaczony do gry na giełdzie.

pool

ABOUT THE AUTHOR