Breaking News
 |  | 

Biznes

Bimetalizm

img-responsive

Bimetalizm, system dwukruszcowy, w którym dwa metale (złoto i srebro) stanowią jednocześnie podstawą ustalenia parytetu monetarnego; są one w ustalonym stosunku wzajemnym ustawowo zagwarantowanym kruszcem monetarnym i oba stanowią prawny środek płatniczy. Przy b. jednostka monetarna zostaje oznaczona w jednostkach Wagowych czystego złota i w jednostkach Wagowych czystego srebra, przy czym stosunek wymienny między obydwoma kruszcami monetarnymi powinien być bezwarunkowo stały; jest to istotna cecha odróżniająca b. w ścisłym tego słowa znaczeniu od tzw. b. równoległego, przy którym nie ma ustawowo ustalonego stosunku między wartością obu kruszców. B. wprowadzony został przez szereg państw w XIX w.; oparła się na nim Unia Monetarna Łacińska zawarta 23 XII 1865 między Francją, Belgią, Włochami i Szwajcarią (do której przystąpiła Grecja w 1869); stosunek złota do srebra ustalono na poziomie 1 :15,5. w wyniku działania prawa Greshama (Greshama prawo) powstał z czasem b. ułomny i od 1873 zostało zawieszone prawo nieograniczonego bicia monet srebrnych.

bimetalizm

ABOUT THE AUTHOR