Breaking News
 |  | 

Biznes

Handlowy przerób

img-responsive

Handlowy przerób, dostosowanie produkcji i jej asortymentu do potrzeb handlu detalicznego i konsumentów, czyli przekształcenie produkcyjnego asortymentu towarowego (wytwarzanego przez przemysł i rolnictwo) w asortyment handlowy. Składa się na to wiele czynności, jak porcjowanie, paczkowanie, rozlewanie i dozowanie, etykietowanie i sortowanie w celu przekazania towarów do sprzedaży w punktach handlu detalicznego we właściwych formach, asortymentach i jednostkach, odpowiadających wymaganiom popytu, estetyki, wg nowoczesnych zasad organizacji, techniki i kultury sprzedaży. Rodzaj, sposób i stopień p.h. zależą od wielu warunków, zwłaszcza od technicznego przygotowania towarów w dostawach z przemysłu do handlu, stanu bazy materiałowo-technicznej handlu i jakości usług świadczonych przez handel. Wysokie wymagania pod względem poziomu upowszechnienia towarów narzucają p.h. nowoczesne, wizualne formy sprzedaży (samoobsługa, preselekcja). Towar sprzedawany bez udziału sprzedawcy musi być tak podany, aby pod każdym względem zadowolił kupującego i zachęcał do kupna. Większość czynności p.h. polega na wykończeniu procesu produkcji i wymaga urządzeń technicznych oraz kwalifikacji od pracowników należących raczej do grupy przemysłu niż handlu. P.h. pomnaża wartość użytkową towarów i tworzy nową ich wartość, a ponadto ma duże znaczenie zarówno dla usprawnienia sprzedaży i obniżki kosztów handlowych, jak i dla podniesienia kultury obsługi konsumentów.

handlowy-przerob

ABOUT THE AUTHOR