Breaking News
 |  | 

Biznes

Czy życiorys to to samo co CV

img-responsive

Otóż od razy aproksymuję, że różnicy w tych definicjach otóż są pomimo, pierwsza myśl jaka przychodzi do głowy mówi nam, że jest to jedno i to samo.  W czasach obecnych typowy życiorys zastąpiło CV ( cirriculum vitae ).

Chociaż współcześnie życiorys w większości przypadków jest zastępowany przez CV, to warto znać konstrukcję i zasady tworzenia tego dokumentu. Należy jednak pamiętać, że są to dwa różne pisma. CV (curriculum vitae) Łacińskie “skrzydlate słowa” Cirriculum vitae” mają źródło u mowy konsularnej “W obronie Rabiriusza” (63 p.n.e.) CV więc koncentruje się na dokonaniach zawodowych, a tradycyjny życiorys jest obrazem biograficznym. Są dwa rodzaje życiorysów. Życiorys tradycyjny klasyczny  jest, to obecnie unikatowo stosowany dokument, w którym w formie ciągłego tekstu autor opisuje historię swojego życia. Taki rodzaj pisma wysyła się tylko na wyraźne życzenie pracodawcy lub innego ośrodka np. naukowego. Więc pytanie – czy życiorys to to samo co CV daje nam odpowiedź, że nie jest, to to samo. CV, nazywa się też jako życiorys zawodowy. Dokument ten ustosunkowuje  się głównie do doświadczenia, umiejętności i osiągnięć zawodowych. W CV, w odróżnieniu do życiorysu, stosowany jest wyraźny podział na sekcje, nagłówki, punktory et cetera.

Co istotne curriculum vitae wysyła się najczęściej w odpowiedzi na oferowaną pracę. Życiorys natomiast, to dokument, który pisze się pismem ciągłym z podziałem na akapity. Na podobę piszę się w ten sposób podanie o pracę, które jest w sumie listem motywacyjnym. W każdym bądź razie nie ma newralgicznej różnicy. W obecnych zasadach pisania CV zwraca się uwagę na wyrazistość dokumentu i jego przejrzystość. Fachowi rekruterzy poświęcają na ocenę zawartości do 60 sekund czytania. Głównymi aspektami, na które jest zwracana uwaga, to doświadczenie zawodowe, kompetencje zarówno twarde jak i miękkie, a także dotychczasowe osiągnięcia kandydata. Te twarde, to kompetencje z określonej dziedziny, które łatwo zmierzyć. te miękkie są trudniejsze do opanowania, bo jest nimi np. odporność na stres czy inteligencja emocjonalna i zarządzanie czasem.

czy-zyciorys-to-to-samo-co-cv

ABOUT THE AUTHOR