Breaking News
 |  | 

Biznes

Czym tak naprawdę jest projektowanie biznesowe?

img-responsive

Czym cechuje się design w biznesie?

Krótko mówiąc, projektowanie biznesowe obejmuje myślenie projektowe i podobne podejścia, które stawiają klienta w centrum procesu projektowania, ale projektowanie biznesowe idzie dalej, koncentrując się na rentownych modelach biznesowych.
Projektanci biznesowi zapewniają, że świetne pomysły biznesowe mogą przynieść Twojej organizacji pieniądze i przyczynić się do jej rozwoju w czasie. Projektowanie biznesowe pojawiło się jako podejście, ponieważ po powszechnym przyjęciu zorientowania na klienta w projektowaniu produktów i usług w ciągu ostatniej dekady wiele zespołów ds. innowacji zmagało się z wykazaniem zwrotu z innowacji. Nie udało im się skomercjalizować swoich projektów w sposób, który z czasem przyczyniłby się do rozwoju organizacji. Problem polegał na tym, że chociaż potwierdzili, że ludzie chcą rozwiązań, które zaprojektowali, wielu innowatorów nie zapewniło użytkownikom, że za nie zapłacą. Podejścia do projektowania biznesowego rozwiązują ten problem, łącząc etapy pożądania klienta z fazami rentowności modelu biznesowego.

Projektowanie biznesowe można wykorzystać do rozwiązywania kluczowych wyzwań biznesowych. Czyni to, generując wiele nowych rozwiązań znanych problemów, a następnie projektując ekosystemy, które dostarczają i przechwytują wartość zarówno dla Twojej organizacji, jak i jej klientów.
W zależności od potrzeb projektowanie biznesowe może obejmować różne formaty (takie jak sprint projektowania biznesowego, akcelerator projektowania biznesowego lub program rezydenta-przedsiębiorcy).

Wreszcie, projektowanie biznesowe i modelowanie biznesowe są idealnie stosowane z pozytywnym wpływem na społeczeństwo i środowisko jako kluczowym elementem. Priorytetowa uczciwość jest niezbędna, aby każda firma była naprawdę odporna na przyszłość w dzisiejszych czasach (w rzeczywistości zaproponowaliśmy przeprojektowany słodki punkt innowacji, aby uwzględnić właśnie to).

Jak pracują i czym zajmują się projektanci biznesu?

Rolą projektanta biznesowego jest zastosowanie metod i narzędzi projektowania zorientowanych na klienta do prototypowania, opracowywania i walidacji nowych modeli biznesowych.

Projektanci biznesowi pracują, rozszerzając zorientowany na klienta charakter myślenia projektowego na fazę rentowności biznesowej procesu innowacji. Stosują metody badań projektowych, takie jak etnografia (badanie ludzi i ich otoczenia) oraz rozumowanie abdukcyjne (wyciąganie kluczowych spostrzeżeń z obserwacji).

Projektanci biznesowi są często częścią wielofunkcyjnych zespołów składających się z mieszanki ludzi z sprzedaży, marketingu, technologii i HR – żeby wymienić tylko kilka. Zróżnicowane perspektywy w zespołach skutkują lepszymi pomysłami, krytycznym myśleniem i destrukcyjnymi wynikami dzięki różnym soczewkom, przez które zespół postrzega rozwiązania. Jest to szczególnie ważne w przypadku wymiany wartości opartej na modelu biznesowym, gdzie należy wziąć pod uwagę różne perspektywy i potrzeby.

Rolą projektanta biznesowego jest upewnienie się, że koncentracja na kliencie pozostaje w centrum nowego, posuwającego się naprzód projektu innowacyjnego. Odbywa się to poprzez zapobieganie przejściu od ludzkich potrzeb do oczekiwanych celów biznesowych przez nastawienie „biznes jak zwykle”.

czym-tak-naprawde-jest-projektowanie-biznesowe

ABOUT THE AUTHOR