Breaking News
 |  | 

Biznes

Ubezpieczeniowa polisa

img-responsive

Ubezpieczeniowa polisa, dowód pisemny stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia; zawiera m. in. określenie zakładu ubezpieczeń, ubezpieczającego (ubezpieczonego), przedmiotu, sumy i okresu ubezpieczenia oraz wysokości składki. Formy p.u. stosowane przez PZU: 1. jednostkowa — dla określonego obiektu lub osoby; 2. zbiorowa — dla grupy obiektów lub grupy osób; 3. generalna — dla szeregu ładunków w ubezpieczeniach transportowych, przy czym obliczenie składki następuje oddzielnie dla każdego transportu; 4. obrotowa — dla szeregu ładunków w ubezpieczeniach transportowych, przy czym obliczenie składki następuje na podstawie ogólnej wartości ładunków przewiezionych w ustalonym okresie (wielkości obrotów); 5. blokowa — dla ubezpieczeń zawieranych w sposób uproszczony (np. ruchomości domowych). W ubezpieczeniach obowiązkowych dokument stwierdzający istnienie stosunku ubezpieczeniowego nazywa się dowodem ubezpieczenia.

ubezpieczeniowa-polisa

ABOUT THE AUTHOR