Breaking News
 |  | 

Finanse i biznes

Czym zajmuje się biuro rachunkowe?

img-responsive

Biuro rachunkowe to podmiot gospodarczy, który świadczy usługi z zakresu księgowości oraz rozliczeń podatkowych. Zakładając firmę każdy przedsiębiorca zmuszony jest do odprowadzania podatków do Urzędu Skarbowego oraz składek do ZUS-u.

Rachunkowość w firmie.

Im bardziej skomplikowana jest prowadzona działalność, tym bardziej jest potrzebna pomoc w kwestii księgowości. Są na to dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest utworzenie działu księgowości w firmie, aby pracownicy na odpowiednim stanowisku i doświadczeniu zajmował się sprawami finansowo-księgowymi. Kolejnym sposobem jest zwrócenie się do zewnętrznej firmy, zlecając obowiązki dla biura rachunkowego. Oba sposoby prowadzenia księgowości różnią się od siebie tylko kosztami poniesionymi przez przedsiębiorcę. Zobacz http://www.beck.com.pl .

Do należy do zakresu obowiązków biura rachunkowego?

Biuro rachunkowe zajmuje się przede wszystkim magazynowaniem i gromadzeniem dokumentów sprzedażowych i zakupowych firmy. Biuro zajmuje się także analizą ryzyka finansowego, tworzeniem strategii, a także udzielaniem porad prawnych, tłumaczeniem przepisów podatkowych, a także reprezentacją firmy przed instytucjami administracyjnymi. Dodatkowo zakres świadczonych usług przez biuro zależy także od kompetencji pracowników oraz od przedsiębiorcy, który korzysta ze świadczonych usług biura.

Odpowiedzialność podatkowa.

Odpowiedzialność za podatki ponosi przedsiębiorca, nawet jeśli w umowie zawarta jest inna klauzula, ponieważ biuro podatkowe nie ponosi odpowiedzialności za nierzetelnie sporządzone rozliczenia lub podatki pobrane lecz nie zapłacone. Jednakże jeśli pracodawca będzie miał problemy z urzędem skarbowym z winy biura rachunkowego, to może dochodzić swoich praw i odszkodowania za szkody za sprawą założenia sprawy sądowej wytoczonej przeciwko biurowi. Podstawą do powództwa rozprawy sądowej jest artykuł 471 Kodeksu Cywilnego. Przepis ten dotyczy naprawiania szkód, jakie powstały na skutek błędnego wykonania zadań zleconych przed przedsiębiorcę, a w tym przypadku biuro rachunkowe korzysta z polisy ubezpieczenia OC.

 

czym-zajmuje-sie-biuro-rachunkowe

ABOUT THE AUTHOR