Breaking News
 |  | 

Finanse i biznes

Przeniesienie się do innego banku z kontem zmienia numer

img-responsive

Według rekomendacji Związku Banków Polskich konto do innego banku możemy przenieść samodzielnie lub korzystając z pomocy banku, do którego chcemy przenieść usługę. Fakt ten obowiązuje od 2010 roku. Logiczne jest takie rozwiązanie, gdy dotychczasowy bank nie daje nam takich korzyści, jakie daje nam bank, do którego chcemy przenieść numer konta bankowego.

 

Nonsensem jest przepłacać bankowi za usługę, która jest tańsza w innym banku, a nawet w tej niższej cenie jest bardziej elastyczna. Obecnie banki szukają dodatkowych pieniędzy z uwagi na niskie stopy procentowe i to, że klienci wycofują swoje lokaty bankowe. Na przykład w niektórych bankach otrzymanie bezpłatnej karty bankomatowej wiąże się z deklaracją dokonania nią miesięcznych zakupów w kwocie 400 PLN. Trzeba po prostu złożyć wniosek do upatrzonego przez siebie banku i to już ów bank dokonuje wszelkiej procedury z przeniesieniem do siebie konta. Minus jest jednak taki, iż każdy bank ma inną numerację konta i przeniesienie konta wiąże się z nadaniem mu innej numeracji. Gdy już dokonamy wyboru banku informujemy o tym bank.

 

Bank natomiast z reguły dokonuje za nas powiadomienie innych instytucji jak ZUS, US, pracodawca i inne wskazane przez Ciebie podmioty. Nie musisz się martwić o wypłatę i wpłatę środków na nowe konto. Wraz ze złożeniem wniosku dajesz i podpisujesz bankowi pełnomocnictwo do działań w twoim imieniu. Można, to zrobić listownie, za pomocą serwisu transakcyjnego banku lub udać się w tym celu do oddziału banku. Przeniesienie konto może być jednak niemożliwe lub utrudnione, gdy wobec klienta zastosowano blokadę środków lub ogłosił on upadłość konsumencką.

 

Ponadto, jeśli konto jest wskazane jako rachunek do spłaty kart kredytowych lub kredytów, to przeniesienie konta jest bardziej skomplikowane lub niemożliwe, chyba, że sporządzony zostanie odpowiedni aneks. Mimo, iż jest możliwość zamknięcia starego konta w procesie jego przenoszenia, to nie ma takiego obowiązku. Mamy możliwość przenieść saldo, a także polecenia zapłaty i zlecenia stałe na nowe konto, przy tym nie zamykając poprzedniego. Na koniec warto zaznaczyć raz jeszcze, że przeniesienie numeru konta bankowego z tym samym numerem nie jest możliwe.

przeniesienie-sie-do-innego-banku-z-kontem-zmienia-numer

ABOUT THE AUTHOR