Breaking News
 |  | 

Biznes

Dewizowe ograniczenia

img-responsive

Dewizowe ograniczenia, wprowadzane są przez państwa, niezależnie od ich ustroju, w celu poddania kontroli obrotów płatniczych z zagranicą. W Polsce o.d. polegają na zakazie dokonywania bez zezwolenia obrotów wartościami dewizowymi, zwłaszcza zawierania umów, w wyniku których następują albo mogą nastąpić płatności w stosunku do zagranicy lub cudzoziemców oraz dokonywania takich płatności; zezwolenia wymaga także dysponowanie mieniem posiadanym za granicą, udzielanie kredytu i zaciąganie zobowiązań wobec zagranicy i cudzoziemców oraz wywóz, przywóz i przewóz niektórych wartości dewizowych. W tym ujęciu o.d. odnoszą się tylko do fizycznych i prawnych osób prywatnych. W przypadku przedsiębiorstw i instytucji nie będących osobami prywatnymi słuszniej jest mówić o systemie dewizowym obowiązującym gospodarkę uspołecznioną; system ten polega głównie na tym, że płatności w obrotach z zagranicą dokonywane są w obrębię planów obrotów płatniczych z zagranicą. Władzami, które w Polsce udzielają ogólnych i indywidualnych zezwoleń dewizowych, są minister finansów, minister handlu zagranicznego oraz Narodowy Bank Polski.

dewizowe-ograniczenia

ABOUT THE AUTHOR