Breaking News
 |  | 

Finanse i biznes

Finansowanie rozwoju sektora kreatywnego

img-responsive

Finansowanie rozwoju sektora kreatywnego

Wprowadzenie
Sektor kreatywny jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Obejmuje on szeroką gamę dziedzin artystycznych, takich jak: film, muzyka, sztuki wizualne, teatr, literatura czy gry wideo. Wszystko to wymaga jednak odpowiedniego finansowania, aby rozwijać się i utrzymać stabilność na rynku.

1. Krajowe fundusze i dotacje
Jednym z najpopularniejszych sposobów finansowania sektora kreatywnego w Polsce są krajowe fundusze i dotacje. Wśród nich można wyróżnić: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Polski Instytut Sztuki Estradowej czy Narodowe Centrum Kultury. Te instytucje oferują różnego rodzaju programy i konkursy na rozwój projektów artystycznych, a także udzielają dotacji na produkcję filmów czy koncerty.

Lista wypunktowana funduszy i dotacji:
– Polski Instytut Sztuki Filmowej
– Polski Instytut Sztuki Estradowej
– Narodowe Centrum Kultury

1. Crowdfunding i patronaty
Innym sposobem finansowania projektów kreatywnych jest crowdfunding. Jest to metoda, w której twórcy projektów udostępniają swoje idee w internecie i proszą internautów o wsparcie finansowe. Dzięki temu zaangażowaniu otrzymują oni środki na rozwój swojego przedsięwzięcia. Coraz popularniejszy staje się również patronat, czyli inwestowanie w projekty twórców w zamian za udział w ich zyskach bądź upominki.

1. Inwestycje prywatne
Sektor kreatywny ma również potencjał na przyciągnięcie prywatnych inwestorów. Zainteresowanie takie może wynikać z różnych czynników, takich jak: perspektywy zysków, możliwości wypromowania własnej marki oraz chęci inwestowania w dziedziny, które stanowią pasję dla inwestora. Inwestycje prywatne mogą być jednak związane z pewnym ryzykiem, dlatego ważne jest, aby miały one stabilne podłoże biznesowe oraz atrakcyjną wizję rozwoju.

1. Subwencje z Unii Europejskiej
Również Unia Europejska oferuje wsparcie finansowe dla sektora kreatywnego. W ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w Polsce subsidia tego typu mogą być otrzymywane m.in. poprzez programy Erasmus +, Creative Europe czy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Warto również wspomnieć o projekcie Polska Wschodnia, finansowanym ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest rozwijanie sektora kreatywnego na wschodzie Polski.

Podsumowanie
Jak widać, sektor kreatywny ma wiele możliwości na pozyskanie odpowiedniego finansowania. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji twórców i ich projektów. Jednak aby zwiększyć szanse na sukces i efektywny rozwój sektora, należy korzystać z różnorodnych źródeł finansowania i nie bać się kreatywnych rozwiązań.

Artykuł powstał przy współpracy z igniculus.pl

finansowanie-rozwoju-sektora-kreatywnego

ABOUT THE AUTHOR