Breaking News
 |  | 

Biznes

Kapitał rezerwowy

img-responsive

Kapitał rezerwowy, część kapitału leżąca bezczynnie, niezbędna do utrzymania przez kapitalistycznego przedsiębiorcę ciągłości ruchu okrężnego kapitału; przeznaczony jest na wypłatę płac pracownikom, na zakup większych partii surowców i maszyn oraz zastąpienie zużytych maszyn przez nowe itp.; rezerwy te utrzymywane są zazwyczaj w bankach i stają się źródłem kapitalistycznego kredytu. Szczególną rolę odgrywa k.r. w spółkach akcyjnych (spółka). Tylko część zysku spółki akcyjnej zostaje podzielona między akcjonariuszy w postaci dywidendy oraz między dyrekcję w formie tantiemy i innych opłat. Część zysku zostaje przekształcona w k.r.; sprzyja temu współczesny system podatkowy w głównych krajach kapitalistycznych. K.r. staje się ważnym źródłem inwestycji dla największych przedsiębiorstw. Proces finansowania inwestycji z k.r. otrzymał nazwę samofinansowania inwestycji, gdyż spółki akcyjne posiadające duże k.r. uniezależniają swoje inwestycje od kredytu bankowego i emisji nowych akcji.

kapital-rezerwowy

ABOUT THE AUTHOR