Breaking News
 |  | 

Biznes

Kapitału trwałego renowacja

img-responsive

Kapitału trwałego renowacja (środków trwałych), odnawianie zużywanych środków trwałych (budynków, maszyn, urządzeń itp.). Rozwój gospodarki narodowej wymaga zarówno tworzenia nowych środków trwałych przez inwestycje, jak i odnawiania istniejącego majątku trwałego. Dzięki działalności konserwacyjno-remontowej następuje odnowienie oraz zastępowanie zużytych ekonomicznie lub technicznie środków trwałych nowymi. Ma ona na celu utrzymanie lub przywrócenie pierwotnej sprawności technicznej środków trwałych. Działalność konserwacyjna zmierza do zapewnienia normalnych warunków użytkowania danego środka trwałego oraz ma zapobiegać jego nadmiernemu zużyciu. Działalność remontowa ma na celu doprowadzenie danego środka trwałego do stanu używalności 1 sprawności technicznej. Najbardziej skutecznym sposobem odnowienia kapitału trwałego Jest remont kapitalny, który nie tylko umożliwia doprowadzenie środka trwałego do pierwotnej sprawności technicznej, ale również pozwala na wprowadzenie ulepszeń. Remont taki może łączyć się z modernizacją obiektu, która polega na wprowadzeniu usprawnień. Cząstkowe odtworzenie majątku trwałego przez remont kapitalny graniczy tu z całkowitym odtworzeniem tego majątku dzięki nakładom inwestycyjnym. Odnawianie zużywanych środków trwałych może również następować przez zastępowanie zużytych ekonomicznie lub technicznie środków nowymi elementami majątku trwałego. W tym przypadku na miejsce starego środka trwałego wchodzi środek trwały zupełnie nowy. Zastępowanie zużytych maszyn i urządzeń nowymi może oznaczać nie tylko reprodukcję prostą, ale również w pewnym stopniu reprodukcję rozszerzoną, gdyż w wyniku postępu technicznego nowe środki trwale mogą być bardziej wydajne i tańsze w eksploatacji.

kapitalu-trwalego-renowacja

ABOUT THE AUTHOR