Breaking News
 |  | 

Biznes

Waluta reforma

img-responsive

Waluta reforma, przeprowadzane przez państwo znaczniejsze zmiany w funkcjonowaniu pieniądza, powiązane zwykle z wprowadzeniem jednostki pieniężnej o nowej wartości i zastąpieniem dotychczasowych środków obiegowych nowymi. R.w. mogą polegać na: 1. wprowadzeniu innego typu waluty; 2. przywróceniu (przy ew. modyfikacji) waluty panującej poprzednio, której funkcjonowanie trzeba było na jakiś czas zawiesić; 3. likwidacji rozprzężenia w stosunkach pieniężnych powstałego wskutek daleko posuniętej inflacji i stworzeniu przesłanek normalnego wypełniania przez pieniądz wszystkich jego funkcji; 4. zastąpieniu obcego systemu pieniężnego przez własny wraz z uzyskaniem czy. odzyskaniem przez naród niepodległości; 5. pozbyciu się części masy pieniądza w obiegu i zlikwidowaniu poważniejszej luki inflacyjnej; 6. ustanowieniu nowej skali pieniężnej, w której wyraża się wszystkie wartości. Bliższe cechy charakterystyczne dla poszczególnych r.w. wyznacza położenie waluty w danym okresie, swoiste warunki historyczne oraz założenia ustroju społeczno-ekonomicznego, określające rozkład strat ponoszonych przez poszczególne warstwy i klasy społeczne przy zastępowaniu starych pieniędzy nowymi. Strat tych nie pociągają za sobą tylko reformy sprowadzające się do przemianowania 10, 100 czy 1000 starych jednostek na 1 nową przy całkowitej wymianie pieniędzy znajdujących się w obiegu i przeliczeniu wg tej samej relacji cen, płac i wszelkich należności.

waluta-reforma

ABOUT THE AUTHOR