Breaking News
 |  | 

Biznes

Bank centralny USA

img-responsive

Bank centralny USA, zwany Systemem Rezerwy Federalnej (Federal Reserve System; S.R.F.), został ustanowiony w 1914; składa się z 12 okręgowych banków rezerwy federalnej (B.R.F.) i Zarządu Rezerwy Federalnej z siedzibą w Waszyngtonie, który bezpośrednio nadaje S.R.F. kierunek polityki pieniężnej i kredytowej; B.R.F. mają 24 oddziały. Kapitał akcyjny poszczególnych B.R.F. został subskrybowany przez terytorialnie właściwe prywatne banki, zwane członkowskimi; jest ich 5,9 tys., w tym 4,7 tys. narodowych i 1,2 tys. stanowych. Zarząd S.R.F. i B.R.F. jest uprawniony do kontrolowania banków członkowskich; zarząd S.R.F. mianuje prezydent USA; zarządy B.R.F. pochodzą w 2/3 z wyboru banków członkowskich i w 1/3 z nominacji zarządu S.R.F. Emitowane przez poszczególne B.R.F. banknoty i wkłady w B.R.F. banków członkowskich (przymusowe i dobrowolne), innych banków oraz skarbu znajdują pokrycie w certyfikatach złotych skarbu (za przyjęte złoto), państwowych papierach wartościowych i kredytach. S.R.F. reguluje wysokość emisji banknotów, pieniądza bankowego i kredytów przez zmiany stopy minimalnej rezerwy (stosunku rezerw pieniężnych do wkładów), zmiany stopy dyskontowej i operacje otwartego rynku; przeprowadza i kredytuje bezpłatnie rozrachunki między bankami z tytułu clearingu czekowego; prowadzi rachunki skarbu państwa.

bank-centralny-usa

ABOUT THE AUTHOR