Breaking News
 |  | 

Biznes

Bilans finansowy państwa

img-responsive

Bilans finansowy państwa(finansowy program), jeden z podstawowych bilansów syntetycznych NPG, obejmujący finanse państwa oraz finanse przedsiębiorstw socjalistycznych; zawiera wszystkie dochody i wydatki pieniężne systemu finansów ogólnopaństwowych, tj. budżetu państwa i systemu kredytowego, a w zakresie przedsiębiorstw państwowych i spółdzielczych oraz ich branżowych organizacji (zjednoczeń) — amortyzację i część zysków pozostających do ich dyspozycji oraz wydatki na przyrost środków obrotowych, inwestycje, kapitalne remonty i wypłaty z funduszu zakładowego (odpowiednik funduszów spółdzielczych). Ponadto b.f.p. ma na celu wyznaczenie i skoordynowanie zadań planów finansowych przedsiębiorstw uspołecznionych, systemu ubezpieczeń, budżetu państwa i planu kredytowego, np. w zakresie akumulacji pieniężnej przedsiębiorstw socjalistycznych ustala, jaka jej część pozostanie w przedsiębiorstwach, a jaka wpłynie do budżetu, do zakładów ubezpieczeń i do banku (w postaci odsetek od kredytów); w zakresie finansowania inwestycji i przyrostu środków obrotowych (zapasów) określa, jaka ich część zostanie finansowana z zysków przedsiębiorstw, z amortyzacji, z dotacji budżetowych i z kredytów bankowych; w zakresie planu kredytowego ustala nie tylko kwoty kredytów, ale również zasoby pieniężne systemu bankowego, co z kolei wymaga określenia zakresu powiązania budżetu państwa z systemem kredytowym. W tym celu sporządza się w Polsce tzw. rozwinięty bilans finansowy, który stanowi rozczłonkowanie bi-. lansu finansowego w ujęciu syntetycznym na trzy różne części: budżet państwa, plan kredytowy, bilans finansowy przedsiębiorstw.

bilans-finansowy-panstwa

ABOUT THE AUTHOR