Breaking News
 |  | 

Biznes

Budżetowa nadwyżka

img-responsive

Budżetowa nadwyżka, suma dochodów budżetowych, przewyższająca wydatki budżetowe w budżecie Jednostkowym lub zbiorczym (np. państwa), ustalana w stadium planowania (sporządzania budżetu) — n.b. planowana lub na podstawie danych z wykonania budżetu — n.b. rzeczywista. N.b. wykorzystywana jest jako źródło finansowania wzrostu wydatków budżetowych w danym roku budżetowym albo Jako uzupełniające źródło finansowania wydatków budżetowych w latach następnych.

budzetowa-nadwyzka

ABOUT THE AUTHOR