Breaking News
 |  | 

Biznes

Dumping walutowy

img-responsive

Dumping walutowy, utrzymywanie kursu walut zagranicznych na zbyt wysokim poziomie, odbiegającym od siły nabywczej waluty krajowej, i stwarzanie przez to warunków sprzyjających ekspansji eksportowej. Dewaluacje walut dokonywane przez liczne kraje kapitalistyczne w latach światowego kryzysu gospodarczego po 1930 były przedmiotem krytyki właśnie dlatego, że przypisywano im zamiary stworzenia dla eksportu własnego kraju uprzywilejowanych warunków konkurencyjnych. Podobną praktykę zastosowały niektóre kraje kapitalistyczne po II wojnie światowej. Chcąc przeciwdziałać tego rodzaju objawom, Międzynarodowy Fundusz Walutowy nakłada na należące do niego państwa obowiązek unikania deprecjacji walut (pieniądza deprecjacja) w celach konkurencyjnych, czyli uprawiania d.w.

dumping-walutowy

ABOUT THE AUTHOR