Breaking News
 |  | 

Biznes

Inwestycji zaangażowanie

img-responsive

Inwestycji zaangażowanie, stanowi wartość nakładów inwestycyjnych, które trzeba ponieść w celu zakończenia inwestycji już rozpoczętych. W istocie jest to zaangażowanie części przyszłego dochodu narodowego na zakończenie wcześniej rozpoczętych inwestycji. Wielkość zaangażowania inwestycyjnego oblicza się dla poszczególnych inwestycji oraz dla inwestycji rozpoczętych w skali przedsiębiorstw, zjednoczeń, resortów i całego kraju wg stanu na początek i koniec każdego roku. Rozpoczynanie nowych inwestycji zwiększa wielkość z.i. w przyszłych latach, natomiast kończenie inwestycji rozpoczętych wcześniej — zmniejsza je. Zatem im więcej przeznacza się nakładów na kończenie inwestycji rozpoczętych, a mniej rozpoczyna Się inwestycji nowych, tym większą osiąga się koncentrację inwestycji i mniejsze z.i. w przyszłości. Z ekonomicznego punktu widzenia konieczna jest minimalizacja z.i. Poważne z.i. na lata przyszłe stwarza niekorzystną sytuację, gdyż wymaga przeznaczenia dużych nakładów na kończenie inwestycji rozpoczętych wcześniej, co uniemożliwia inwestorowi rozpoczęcie pilnych i opłacalnych inwestycji nowych.

inwestycji-zaangazowanie

ABOUT THE AUTHOR