Breaking News
 |  | 

Biznes

Inwestycji efektywności wskaźnik

img-responsive

Inwestycji efektywności wskaźnik, sformalizowana, społeczna miara ekonomicznej efektywności (użyteczności społeczno-gospodarczej) oceny wariantów inwestycji, którą zamierza się zrealizować w celu osiągnięcia określonych zadań społecznych, zwłaszcza produkcyjnych. Istnieją dwie podstawowe metody mierzenia efektywności inwestycji: 1. metoda wielu wskaźników, charakteryzujących poszczególny wariant techniczny inwestycji; 2. metoda jednego syntetycznego wskaźnika, wynikającego z rachunku ekonomicznego. W metodzie wielu wskaźników, stosuje się najczęściej wskaźniki: wydajności pracy, kosztów eksploatacji, produktywności nakładów inwestycyjnych, postępu technicznego, okresu zwrotu, okresu budowy, okresu eksploatacji itd. Niekiedy jednym ze wskaźników jest także wskaźnik syntetyczny. Metoda ta — zdaniem jej zwolenników — pozwala na wszechstronną i kompleksową ocenę efektywności inwestycji. Ostatnio podkreśla się, że na podstawie wielu wskaźników w ogóle nie można zmierzyć poziomu efektywności inwestycji, oraz że w metodzie tej zakłada się milcząco pewien sposób „ważenia” tych wskaźników, co w istocie jest równoznaczne ze stosowaniem jednego syntetycznego wskaźnika. Sposób jednak określania syntetycznego wskaźnika jest w tej metodzie nie sprecyzowany. W związku z czym z reguły nie wyraża on społecznej efektywności inwestycji. W metodzie, opartej na zastosowaniu syntetycznego wskaźnika rachunku ekonomicznego, wskaźniki cząstkowe ważone są za pomocą takich parametrów ekonomicznych, jak ceny produktów, społeczna norma efektywności, stawki płac, stopy amortyzacji. Parametry te pozwalają zsyntetyzować wszystkie cząstkowe wskaźniki w Jeden wskaźnik, zapewniający wszechstronną i kompleksową ocenę efektywności inwestycji z punktu widzenia interesów gospodarki narodowej. W zależności od sytuacji syntetyczny wskaźnik oblicza się bądź na podstawie formuły rachunku, uwzględniającej roczny okres eksploatacji, bądź też wieloletni okres eksploatacji. Na podstawie syntetycznego wskaźnika rachunku rocznej efektywności ocenia się inwestycje w przypadku, gdy wielkości produkcji, koszty eksploatacyjne, ceny produktów oraz społeczna norma efektywności będą stałe w poszczególnych latach okresu eksploatacji (lub będą różnić się tak nieznacznie, że praktycznie można je przyjąć za stałe).

inwestycji-efektywnosci-wskaznik

ABOUT THE AUTHOR