Breaking News
 |  | 

Biznes

Inwestycyjne dobra

img-responsive

Inwestycyjne dobra, materialne środki służące do odtworzenia lub zwiększenia produkcyjnych i nieprodukcyjnych środków trwałych. Działalność inwestycyjna przekształca d.i. w majątek trwały. W gospodarce kapitalistycznej d.i. są częścią dóbr kapitałowych, w odniesieniu do gospodarki socjalistycznej podkreśla się techniczno-produkcyjny charakter d.i. w odróżnieniu od środków spożycia.

inwestycyjne-dobra

ABOUT THE AUTHOR