Breaking News
 |  | 

Biznes

Podatkowa skala

img-responsive

Podatkowa skala, zespół stawek podatkowych (stóp podatkowych) ustalonych w danym podatku w stosunku do wielkości podstawy opodatkowania; dotyczy podatków, w których stawki podatkowe nie są proporcjonalne. S.p. progresywna — składa się ze stawek podatkowych rosnących w miarę wzrostu podstawy opodatkowania. S.p. regresywna — składa się ze stawek malejących w miarę wzrostu podstawy opodatkowania. S.p. progresywne są stosowane przeważnie w podatkach typu dochodowego (w podatkach typu przychodowego stawki bywają zazwyczaj proporcjonalne). W polskim systemie podatkowym s.p. progresywne występują w podatku gruntowym, od wynagrodzeń, dochodowym od spółdzielczości i od gospodarki nieuspołecznionej, wyrównawczym oraz przy opodatkowaniu spadków i darowizn.

podatkowa-skala

ABOUT THE AUTHOR