Breaking News
 |  | 

Biznes

Produkcja czysta

img-responsive

Produkcja czysta, część dochodu narodowego wytworzona w określonej jednostce produkcyjnej: dziale lub gałęzi gospodarki narodowej, przedsiębiorstwie itp. Jest to ta część produkcji globalnej, która pozostaje po odliczeniu środków wytwórczości zużytych na jej wytworzenie. P.cz. charakteryzuje rozmiary działalności produkcyjnej danej jednostki; na wielkość jej nie mają zniekształcającego wpływu, przy porównaniach w czasie, zmiany organizacyjne lub zmiany w stosunkach kooperacyjnych oddziałujące na wielkość produkcji globalnej. Wartość p.cz. oblicza się przez odjęcie od wartości produkcji globalnej tzw. kosztów materialnych (czyli wartości zużytych środków wytwórczości), na które składają się: energia obca i paliwo, surowce i materiały, materialne usługi obce, jak obróbka obca, transport itp., oraz amortyzacja; a zatem wartość p.cz. odpowiada wartości nowo wytworzonej w danym okresie i w danej jednostce. Wartość p.cz. obliczana jest w cenach bieżących dla danego okresu; w celu badania dynamiki fizycznych rozmiarów p.cz. stosuje się ceny stałe (ceny porównywalne).

produkcja-czysta

ABOUT THE AUTHOR