Breaking News
 |  | 

Biznes

Produkcja porównywalna

img-responsive

Produkcja porównywalna, wykonana w bieżącym roku produkcja wyrobów i usług takich, jakie były wytwarzane co najmniej w ciągu poprzedniego roku. Produkcja ta powinna być w obu okresach jednakowa pod względem asortymentu, standardu (normy) i parametrów techniczno-użytkowych. Do p.p. zalicza się również te wyroby, które różnią się od produkowanych w roku poprzednim właściwościami techniczno-eksploatacyjnymi, zestawem części składowych lub składem surowców, technologią wykonania i zakresem kooperacji, zmodernizowaną konstrukcją, zawartością głównego składnika, gatunkiem, klasą, kształtem, opakowaniem, sposobem wykończenia itp. innowacjami, nie powodującymi jednak zasadniczej zmiany charakterystyki technicznej (standardu i typu) wyrobu, uzasadniającej zmianę ceny fabrycznej i ceny zbytu. Do p.p. nie zalicza się wyrobów uznanych — zgodnie z obowiązującymi przepisami — za nowe, których produkcję rozpoczęto w roku bieżącym, bądź w roku poprzednim, ale w skali doświadczalnej (prototypy, serie próbne). Kryteria szczegółowe określenia pojęcia p.p. ustalają właściwe ministerstwa i zjednoczenia. Ścisłe zdefiniowanie p.p. ma istotne znaczenie, gdyż w odniesieniu do tej produkcji oblicza się obniżkę kosztów własnych produkcji.

produkcja-porownywalna

ABOUT THE AUTHOR