Breaking News
 |  | 

Biznes

Szkolenia ISO 9001 dla auditorów i pracowników

img-responsive

Wdrożenie ISO 9001 to nie wszystko

Wdrożenie systemu zarządzania  opartego o normę ISO 9001:2015, to ważny krok dla przedsiębiorstwa. Dzięki spełnieniu wymagań normy, firma lepiej rozumie potrzeby klientów, konieczność doskonalenia i poznaje skuteczne narzędzia niezbędne do nowoczesnego zarządzania. Jednak samo wdrożenie i certyfikat, to dopiero wprowadzenie, do realizacji zasad nowoczesnego zarządzania. Konieczne jest zwiększenie i podtrzymanie kompetencji pracownika.
Dlatego istotne są szkolenia ISO 9001 organizowane dla wszystkich członków kadry.

Szkolenia dla pracowników produkcji

Wydawać by się mogło, że pracownik produkcji nie musi znać normy ISO 9001:2015 i nie musi przechodzić kursu z tego zakresu. Nic bardziej mylnego. Szkolenia ISO 9001 dotyczą wszystkich pracowników. Nawet szeregowy członek personelu powinien poznać wymagania systemu zarządzania jakością. Nie musi znać szczegółów. Nie będzie w końcu prowadził audytów, czy zarządzał ryzykiem. Chodzi o to jednak, aby posiadł wiedzę ogólną z zakresu systemów zarządzania. Aby na zakończenie szkolenia identyfikował się z wartościami i rozumiał podstawowe wymagania systemów zarządzania jakością. Dla szeregowych pracowników można zorganizować szkolenia ISO 9001 online, na których zostaną przekazane podstawy ISO 9001:2015.

Auditorzy ISO 9001 muszą się cyklicznie szkolić

System zarządzania powinien być ciągle weryfikowany. Trzeba robić to skutecznie. Za pomocą kadry posiadającej stosowne kompetencje. Dlatego tak ważne są szkolenia auditorów ISO 9001.
Auditor wewnętrzny ISO 9001 ma kluczową rolę w organizacji. Dlatego musi poznać techniki auditu. Cyklicznie audytuje poszczególne obszary firmy w oparciu o wytyczne normy. Wyniki tych audytów są wskazówką do poprawy i rozwoju systemu zarządzania. Dlatego w każdej firmie należy zadbać o kompetencję audytorów.

 	Szkolenia ISO 9001

Jak zmniejszyć koszt szkoleń ISO 9001

Po pierwsze wybierając szkolenie oszczędzaj rozsądnie. Nie można tego robić, kosztem jakości. Kluczowe powinny być umiejętności jakie zdobywa uczestnik szkolenia. Jeśli chcesz zaoszczędzić, to oszczędzaj na formie nie na treści. Wybierz renomowaną firmę i skorzystaj tam ze szkolenia online, które jest zazwyczaj tańsze niż stacjonarny kurs. Szkolenie prowadzone online to także dodatkowe korzyści. Na przykład nieograniczony dostęp do kursu. Może być nagrany i odtwarzany w dowolnej chwili. Zwróć uwagę, by kurs, które wybierasz był kompletny. Nie opieraj się na samej teorii. Zadbaj by kursy oferowały ćwiczenia, warsztaty, poznanie praktycznych przykładów. By prócz zapoznania z wymaganiami normy, omówiono temat certyfikacji i zarządzanie ryzykiem.
Otrzymany certyfikat ukończenia kursu niech będzie dla pracowników miłym dodatkiem do faktu, że zna i rozumie system zarządzania jakością.

szkolenia-iso-9001-dla-auditorow-i-pracownikow

ABOUT THE AUTHOR