Breaking News
 |  | 

Biznes

Doradca finansowy dla spółdzielni

img-responsive

Spółdzielnie produkcyjne, które mają negatywny wynik finansowy, powinny bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do redukcji zadłużenia. Tylko wtedy możliwe będzie prowadzenie dalszej działalności bez uszczerbku dla wkładów, które zostały wniesione przez członków spółdzielni. Obecnie obrót na rynku regulowanym jest bardzo skomplikowany. Sprawia to, że przedsiębiorstwa mają niejednokrotnie duży problem z określeniem swojej zdolności kredytowej. Jej posiadanie jest warunkiem koniecznym, aby móc otrzymać kredyt obrotowy na prowadzenie dalszej działalności bądź redukcję zaistniałych w danym roku obrachunkowym długów. Doradca finansowy to osoba z rzetelną wiedzą, która może zaproponować najlepsze wyjścia z danej sytuacji. Dzięki jego zaangażowaniu możliwe jest szybkie określenie sposobu dalszego postępowania. Przede wszystkim może on wskazać placówkę bankową, która może być zainteresowana finansowaniem dalszych poczynań przedsiębiorcy. Ponadto może on opracować perfekcyjną linię kredytową, która będzie adekwatna do sytuacji majątkowej danej firmy.

doradca-finansowy-dla-spoldzielni

ABOUT THE AUTHOR