Breaking News
 |  | 

Biznes

Jednostka na rozrachunku gospodarczym

img-responsive

Jednostka na rozrachunku gospodarczym, w przeciwieństwie do — jednostek budżetowych, j.n.r.g. rozporządza własnymi środkami trwałymi i obrotowymi, pokrywa wydatki z własnych dochodów i powiązana jest z budżetem państwa w zasadzie wynikami finansowymi (rozrachunek gospodarczy). W Polsce do j.n.r.g. należą: przedsiębiorstwa państwowe, ich zjednoczenia, spółdzielnie, banki państwowe, Państwowy Zakład Ubezpieczeń oraz niektóre gospodarstwa pomocnicze prowadzone przez jednostki budżetowe.

jednostka-na-rozrachunku-gospodarczym

ABOUT THE AUTHOR