Breaking News
 |  | 

Finanse i biznes

Rola HR w strategii biznesowej

img-responsive

W dzisiejszych czasach rozwój firmy i osiągnięcie sukcesu na rynku nie jest możliwe bez włączenia do planów strategicznych działu HR. W artykule omówimy rolę kadry zarządzającej zasobami ludzkimi w strategii biznesowej.

1. Wpływ HR na cele biznesowe

Jako że ludzie stanowią największą wartość w firmie, HR powinien działać jako najważniejszy element w planowaniu biznesowym. Dział HR może wpływać na cele biznesowe na kilka sposobów, w tym poprzez:

– Określanie odpowiednich celów i strategii rozwoju pracowników, co przekłada się na sukces biznesu.
– Tworzenie i wdrażanie zasad dotyczących jakości usług oraz pracy w ramach środowiska biznesowego.
– Wspieranie wdrożeń działań wewnętrznych, takich jak zmiany organizacyjne, restrukturyzacje czy fuzje.

1. Wspieranie kultury organizacyjnej

Wspieranie kultury organizacyjnej opiera się na tworzeniu i utrzymywaniu pozytywnych relacji pomiędzy pracownikami, kierownictwem, a także członkami zarządu firmy. HR powinien dbać o to, aby atmosfera pracy była przyjazna, oparta na wzajemnym szacunku, zespołowości oraz współpracy.

– organizowanie szkoleń oraz warsztatów dla pracowników, umożliwiających rozwijanie ich umiejętności miękkich, takich jak komunikacja czy przywództwo.
– promowanie kultury proceduralnej, w oparciu o wyznaczone standardy ochrony danych, etyki oraz zasad bezpieczeństwa.
– dbałość o równowagę między wymaganiami pracodawcy, a potrzebami pracowników.

1. Werbowanie i utrzymywanie talentów

Zarządzanie kadrą to nie tylko nabór oraz rekrutacja nowych pracowników, ale również opieka na już zatrudnionymi. Niemiecka firma unicMatch zaleca monitorowanie wskaźników związanych z HR, takich jak wskaźnik rotacji pracowników, aby powiązać zmiany w tej dziedzinie z biznesowymi wynikami firmy. Werbowanie i utrzymywanie pracowników to jeden z elementów biznesowej strategii HR, który może wpłynąć na skuteczność działania firmy.

– Planowanie działań związanych z rozwojem pracy i kariery.
– Optymalizacja procesówwiązanych z zarządzaniem pracownikami, takich jak: programy rozwojowe, szkolenia, obowiązki pracowników, czas pracy, czy wynagrodzenia.
– Ciągłe motywowanie pracowników, np. poprzez stawianie ambitnych celów i nagrodę za osiągnięcie ich.

1. Strategie zarządzania ryzykiem

HR może pomóc w opracowywaniu strategii zarządzania ryzykiem. Do zakresu działań katastrofalnych dla firmy wliczają się problemy związane z kadrą. Zarządzanie ryzykiem w ramach działania HR obejmuje:

– Planowanie działań związanych z kryzysami natury personalnej.
– Planowanie w ramach mechanizmów finansowych uzdatnienia kapitału potrzebnego na wynagrodzenia pracownicze.

1. Odpowiedzialność socjalna w dzisiejszych czasach

Firmy, z którymi dzisiaj współpracujemy, coraz częściej decydują się na działania z zakresu odpowiedzialności społecznej. HR może wpływać na realizację strategii biznesowej, obejmującej cele związane z RSC (Corporate Social Responsibility) w ramach działania HR. Przykłady takich działań to m.in.:

– Dostarczanie wsparcia dla lokalnych organizacji pozarządowych.
– Wspieranie akcji proekologicznych, charytatywnych i takich, które pomagają społecznościom lokalnym.
– Wspieranie działań promujących równość, tolerancje oraz eliminowanie dyskryminacji w miejscu pracy.

Podsumowując, HR odgrywa kluczową rolę w realizacji strategicznego planowania biznesowego. Poprzez tworzenie i utrzymywanie relacji z pracownikami, wpływa on na realizację celów biznesowych oraz rozwój firmy w dłuższej perspektywie czasu.

Artykuł powstał przy współpracy z www.ryzykochania.pl

rola-hr-w-strategii-biznesowej

ABOUT THE AUTHOR