Breaking News
 |  | 

Biznes

Preliminarz

img-responsive

Preliminarz: l. plan finansowy jednostki budżetowej ustalający jej dochody i wydatki bez wzajemnego ich bilansowania; 2. projekt budżetu; w tym ostatnim znaczeniu termin „p.” nie jest używany w aktualnym prawie budżetowym w Polsce. P. dochodów — sporządzany jest wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej odrębnie dla każdego działu dochodów. P. wydatków — opracowywany jest dla każdego rozdziału klasyfikacji wydatków budżetowych; oprócz planowanych kwot wydatków zawiera także wskaźniki narodowego planu gospodarczego, wskaźniki budżetowe i normy wydatków budżetowych. Po uchwaleniu budżetu p. zatwierdzane są przez jednostki nadrzędne.

preliminarz

ABOUT THE AUTHOR