Breaking News
 |  | 

Biznes

Produkt dla siebie i produkt dla społeczeństwa

img-responsive

Produkt dla siebie i produkt dla społeczeństwa, podział dochodu narodowego charakterystyczny dla gospodarki krajów socjalistycznych. Produkt dla siebie zawiera produkt przypadający bezpośrednio pracownikom zatrudnionym w sferze produkcji materialnej, produkt dla społeczeństwa zaś — produkt przypadający pracownikom zatrudnionym poza sferą produkcji materialnej oraz przeznaczony na zaspokojenie różnorodnych potrzeb społecznych, zwłaszcza na rozwój gospodarki narodowej. W głównych swoich częściach produkt dla siebie pokrywa się z produktem niezbędnym, produkt dla społeczeństwa zaś — z produktem dodatkowym (produkt niezbędny 1 produkt dodatkowy); istnieją jednak między nimi pewne różnice, polegające m. in. na tym, że produkt niezbędny w socjalizmie obejmuje również pewną część produktu dla społeczeństwa, jak wydatki na ochronę zdrowia, budownictwo mieszkaniowe, szkolnictwo itp. Podział dochodu narodowego na produkt dla siebie i produkt dla społeczeństwa dokonuje się przez pierwotny oraz wtórny i dalszy podział dochodu narodowego.

produkt-dla-siebie-i-produkt-dla-spoleczenstwa

ABOUT THE AUTHOR